Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Se nyhetssaker om Transplantasjon

Transplantasjon

For mennesker med alvorlig og langtkommen CF er lungetransplantasjon en velprøvd og etablert behandlingsform. Noen opplever også at de vil måtte få nytt hjerte i sammenheng med en lungetransplantasjon. For noen få kan det være nødvendig å få transplantert lever eller bukspyttkjertel. 

Sist oppdatert juni 2016 

I Norge foregår all transplantasjonsvirksomhet på Rikshospitalet i Oslo. Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF) har et godt samarbeid med Rikshospitalets lungeavdeling. Spørsmål om behov for transplantasjon må rettes til behandlende CF-lege eller til Norsk senter for cystisk fibrose. Siden 1990 og frem til 2015 har 40 pasienter med cystisk fibrose blitt lungetransplantert. 

 

Ny brosjyre for deg som må vurdere transplantasjon

NFCFs nye (2016) brosjyre om CF og transplantasjon, du finner den her , er laget for deg som må vurdere eller lurer på om transplantasjon er det riktige for deg

 

Se ellers link lenger ned på siden til våre nyhetssaker om transplantasjon. Har du som person med CF eller pårørende til person med CF behov for noen å snakke med om transplantasjon, ta kontakt med vår likepersonskoordinator eller våre likemenn.

 

Relevante linker

 

Annet infomateriale

  • "Hvordan forberede seg på lungetransplantasjon?" CF-bladet 1/2016 - intervju med transplantasjonssykepleier ved Rikshospitalets lungeavdeling. Ta kontakt med oss for å få bladet tilsendt.

 

Anbefalte CF nettressurser

CF-info – viktig og nyttig informasjon om CF på norsk, av norske CF-fagfolk

Vår kunnskapsbase CF-info gir dere artikler som dekker de fleste aspekter vedrørende CF. Artikklene er forfattet av fagfolk med lang CF erfaring. Her finner du også en ordliste.

 


Se også våre nyhetssaker om Transplantasjon

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen